Teledu Clwb Cymraeg

Mae Clwb Cymraeg wedi bod yn brysur yn gwneud fideos
i helpu pobl i ddysgu Cymraeg. Yn gyntaf oll, dyma
ychydig o gyfarchion i’w defnyddio wrth siopa.

Clwb Cymraeg have been busy making videos to help people to learn Welsh. First of all, here are some greetings to use when shopping.