Cymraeg Campus - Wobr Arian

Mae’r Criw Cymraeg wedi bod yn brysur eto elenni yn paratoi Gwasanaeth Cymraeg bob wythnos i helpu datblygu siarad cymraeg yn ein hysgol.

Ryden ni wedi bod yn canlyn y brawddegau a’r patrymau ar y ‘Cymraeg ar y dafod’ sydd ym mhob dosbarth. Mae’r plant yn cael ‘Tocyn Iaith’ am ddefnyddio y patrwm yn y wythnos. Mae’r plentyn gyda’r mwya ‘Tocynnau Iaith’ yn enill y statws o fod yn ‘Cleb Seleb’ am fod y siaradwr gorau cymraeg y wythnos.

 

The ‘Criw Cymraeg’ have been very busy again this year preparing a weekly assembly to encourage the whole school to develop the use of the Welsh language in our school.

We have been following the sentences and patterns on the ‘Cymraeg ar dy dafod’ displays which are in each classroom. The children earn a ‘Tocyn Iaith’ (Language Token) each time they use the pattern in the week. The child with the most ‘Tocyn Iaiths’ wins the ‘Cleb Seleb’ status as being the best welsh speaker of the week.

Bronze Award

Ryden wedi ennill y Wobr Efydd yn 2018 ac nawr rydum yn mynd am y Wobr Arian – mae’n waith caled iawn – mae yna llawer o targedau!!

We’ve already won the Bronze Award back in May 2018 an now we are going for the Silver Award – it is very hard work – there are lots and lots of targets to achieve!!

Tymor yr Hydref

Dros y tymor dwethaf ryden ni wedi bod yn:

 1. Datblygu bocs ‘Gemau Cymraeg’ i glwb brecwast
 2. Datblygu Clwb Cymraeg ar nos Iau ar ol ysgol i Bl 5 a 6
 3. Datblygu gwersi dwy-ieithrwydd trwy’r ysgol
 4. Darllen fwy o lyfrau Cymraeg mewn grwpiau neu yn y dosbarth
 5. Chwarae gemau cymraeg yn ‘Cadw’n Iach’ (Bl 5 a 6)
 6. Gwneud cardiau ‘prompt’ i helpu y staff ddefnyddio y cymraeg bob dydd
 7. Gwneud arwyddion cymraeg a defnyddio y cymraeg yn y Ffair Hydref/Nadolig
 8. Cynnig gwobrwyon i’r LSAs am siarad cymraeg
 9. Datblygu modd o rhannu gwybodaeth am ein llwyddiant gyda’r holl targedau ‘Wobr Arian’

Autumn Term

Over the last half term we have been:

 1. Creating a Welsh Games box to be used in ‘Breakfast Club’
 2. We have started a Welsh Club for Y5 and 6 on a Thursday night after school
 3. We have ensured that we have bi-lingual lessons (where a different curriculum subject has been taught through the medium of welsh) throughout the school.
 4. We have been reading more Welsh books in groups or as a class
 5. We have been playing Welsh Yard games in our ‘Cadw’n Iach’ sessions in Y5 and 6.
 6. We have been developing simpler Welsh prompt cards to help the dinner ladies on the yard
 7. We ensured that our Autumn/ Xmas fair made good use of Welsh signage and price lists
 8. We are developing a reward system to help encourage our support staff to be more confident in using the Welsh language on a daily basis
 9. And we have developed a way of ensuring that we share our successes with our parents as we achieve the many targets on our way to achieving the Silver Award.

Diolch rhieni am helpu ni gyda Dyddiadur Y Penwythnos!

Thanks parents for helping us with our Welsh Weekend Diary!